Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kertoo, kuinka yrityksemme kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja asiakassuhteiden hoitamisen, työntekijärekisterin hallinnoinnin, markkinoinnin ja verkkosivujen käytön yhteydessä.

 1. Rekisterinpitäjä

Yrityksemme Sahra Agribusiness Consulting Oy (jäljempänä ”Sahra”, ”me” ”meitä” tai ”meidän”) on sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Sahra Agribusiness Consulting Oy

Y-tunnus: 2501194-5

Osoite: Rovakatu 17 3. krs, 96100 Rovaniemi

Puhelin: +358 20 7545 966

Verkkosivumme: https://sahra.fi

Tietosuojavastaava: Ville Koivisto

Osoite: Rovakatu 17 3. krs, 96100 Rovaniemi

Sähköposti: ville.koivisto@sahra.fi

 

 1. Mitä henkilötietoja keräämme, käsittelemme ja miksi

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme henkilötietoja suoraan sinulta. Soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa voimme kerätä henkilötietoja myös muista lähteistä, kuten julkisista lähteistä ja tietokannoista.

Työsuhteen aikana tietoja voidaan kerätä esimiesten ja henkilöstö- ja palkkahallinnon toimesta, esimerkiksi kehityskeskusteluiden ja muiden vastaavien arviointitoimenpiteiden avulla. Yritys saa työntekijöitä koskevia henkilötietoja myös työterveyspalveluita tarjoavilta yhteisöiltä sekä veroviranomaiselta lakimääräisten velvoitteidensa täyttämistä varten.

Tämä sivusto

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään, onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet

Kun sivuston käyttäjä lähettää mielle viestin yhteydenottolomakkeen kautta, keräämme yhteydenottolomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja URL-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee, tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan, kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään, asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä. Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa, tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kasvinsuojeluainetutkinto

Mikäli suoritat kasvinsuojeluainetutkinnon paperisena tai sähköisenä, keräämme tutkinnon suorittajalta seuraavat tiedot:

–      Yritys- tai henkilötunnus

–      Äidinkieli

–      Osoite

–      Sähköpostiosoite

–      Puhelinnumero

Tutkinnon suorittajan tietojen kerääminen perustuu Kasvinsuojeluainelain (1563/2011) 11.3 §:ään.

 

Henkilöstöhallinto ja työsuhdeasiat

Henkilön työsuhteeseen liittyvät sopimukselliset sekä lakiin perustuvat oikeudet ja velvollisuudet edellyttävät, että keräämme ja käsittelemme työntekijöiden henkilötietoja, esimerkiksi:

– Rekisteröidyn yksilöinti- ja yhteystiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköposti, kansalaisuus, sukupuoli, pankkiyhteystiedot, lähiomaisen yhteystiedot hätätilanteita varten sekä muut rekisteröidyn tunnistamisen kannalta tarpeelliset tiedot.

– Työntekijöiden yksilöinti- ja yhteystietoja sekä työsuhteeseen liittyviä tietoja:
– Työsuhteen alkamisaika, työsuhteen muoto ja tehtävänimike
– Työntekijän koulutustausta ja aikaisempi työhistoria (CV)
– Työntekijän palkkatiedot, maksetut kulukorvaukset
– Työntekijän sairauspoissaolotiedot (lääkärintodistukset)
– Työntekijän ilmoittaman lähiomaisen nimi ja yhteystiedot

Voimme työsuhteen keston aikana käsitellä myös muita vapaaehtoisesti annettuja henkilötietoja.

Työntekijän henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on henkilöstöasioidemme ja niihin liittyvien työnantajavelvoitteiden kuten palkanmaksun hoitaminen sekä liiketoimintamme suunnittelu ja kehittäminen henkilöstön näkökulman huomioiden.

 

Markkinointi

Keräämme yritysten sekä yhteyshenkilöiden yhteystietoja useista lähteistä, kuten julkisista yrityshakemistoista. Saatamme olla sinuun yhteydessä tarjotaksemme sinulle liiketoimintaamme liittyviä palveluita. Voimme käsitellä henkilötietoja myös markkinointitutkimuksia ja kyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu haluumme tarjota palvelujamme sinulle kohdennetusti. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

Käytämme liiketoimintamme markkinointiin ja yhteystietojen käsittelyyn Mailchimp -markkinointipalvelua sekä Visma Severa -ohjelmistoa. Mailchimp -palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta: https://mailchimp.com/legal/privacy/ ja Visman tietosuojaseloste osoitteesta: https://www.visma.com/privacy-statement/finland/miksi-kasittelemme-henkilotietoja/.

 

Rekisteröityneet käyttäjät

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

 

Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt.

Muut tarkoitukset, joihin olet antanut suostumuksesi

Käsittelemme henkilötietoja myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

 1. Kenelle jaamme tietosi

Luovutamme henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla tahoille, joilla on lakiin, työsopimukseen ja/tai sopimukseen perustuva oikeus saada rekisteristä tietoja.

Kasvinsuojeluainetutkinnon osalta luovutamme suorittajien tiedot, koska tutkinnon järjestäjän on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava tutkinnon suorittaneista Kasvinsuojeluainelain (1563/2011) 35 §:n 3. momentissa mainitut tiedot Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle rekisteriin merkittäviksi.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita seuraavien palveluiden osalta:

 • Taloushallinto ja palkanlaskenta
 • Työterveyshuollon palvelut
 • Lakipalvelut
 • IT-järjestelmätoimittajat
 • Vakuutus- ja eläkeyhtiöt.

 

Olemme tehneet alihankkijoidemme kanssa tarvittavat käsittelysopimukset. Emme voi nimetä kaikkia alihankkijoita esimerkiksi tekeillä olevien projektien salassapitosäädösten vuoksi, joten olemme nimenneet vain alihankkijatyypit.

Emme siirrä henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

 

 1. Tietoturva

Henkilötietoja tallennetaan sekä sähköisiin tietokantoihin että manuaalisesti ylläpidettäviin aineistoihin. Sähköisesti käsiteltävät tietokannat on suojattu palomuurein, salasanoin ja muilla tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin. Yrityksen tietojärjestelmiin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Manuaalisesti ylläpidettävät ja käsiteltävät aineistot säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä.

 

 1. Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin tai viestin yhteydenottolomakkeen kautta, lomakkeen sisältöä ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Kasvinsuojeluainetutkinnon osalta tietojen säilytysaika on 5 vuotta tutkinnon suorittamispäivämäärästä. Tietojen säilytysaika perustuu Kasvinsuojeluainelakiin (1563/2011).

Työntekijän henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi, kuitenkin enintään kymmenen vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen. Kymmenen vuoden säilytysaika perustuu työsopimuslain (55/2001) asettamaan velvoitteeseen. Työtodistuksen antamista varten tarvittavat tiedot säilytetään kymmenen vuotta työsuhteen päättymisestä.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi.

Rekisterinpitäjä voi omasta aloitteestaan tai rekisteröidyn pyynnöstä täydentää, korjata tai poistaa epätäydellisiä, epätarkkoja tai vanhentuneita henkilötietoja.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle. Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on myös oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö henkilökohtaisesti tai kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Sahra voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvia käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on työsuhde. Vaatimuksen yhteydessä rekisteröidyn tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

 

 1. Yhteydenotot

Tarkemmat tiedustelut tästä tietosuojaselosteesta, henkilötietojesi käsittelystä sekä mahdolliset pyynnöt henkilötietoihin liittyen tai muutoin tietosuojaan liittyvistä asioista tulee lähettää meille sähköpostitse: info@sahra.fi

 Tietosuojaselosteen muutokset

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset selosteessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 29.3.2021.