Mitä sinun tulee tietää maatalousteknologian tulevaisuuden näkymistä?

Maatalousteknologian tulevaisuuden näkymistä on kirjoitettu, luennoitu ja spekuloitu milloin mitäkin. Kuten tulevaisuuden ennustamisessa yleensä, tässäkin voi käydä läpi hyviä arvauksia siitä, mitä maatalouden teknologiakehitys voisi olla. Tulevaisuus sitten itse näyttää, kuinka oikeaan tässä osuttiin. Miksi sitten on tärkeää pohtia tulevaisuutta ennakkoon? Maatalouden ja erityisesti maatalousteknologian ympärillä tapahtuu nyt paljon, ja toimialalla on siten paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Miksi maatalousteknologian kehitys on välttämätöntä?

Maailma muuttuu, ja maatalousteknologian on muututtava sen mukana. Tulevaisuudessa yhä suurempi joukko ihmisiä on ruokittava resursseilla, joista useimmat vähenevät. Ilmastonmuutoksen seurauksena käytettävissä oleva maatalousmaa tuskin lisääntyy. Maataloustuotannon kannattavuuskehitys ei suosi henkilöstöresurssien kasvattamista. Maataloustuotanto käyttää tällä hetkellä monia luonnonvaroja, jotka eivät ole uusiutuvia. Kehittyvissä maissa ihmisten elintason nousu lisää ruoan kysyntää. Maatalousteknologian kehitys on avain näiden haasteiden kohtaamisessa.

Mitä maatalousteknologiassa tapahtuu juuri nyt?

Messuja kiertäessä on ollut helppo huomata maatalousteknologian nousevia trendejä. Tällä hetkellä maatalouden tehostuminen näkyy erilaisten mittausmenetelmien, automaation sekä käytettävyyden kehittymisenä. Maataloustuotannossa on vielä paljon hyödyntämätöntä dataa, jonka kerääminen ja hyödyntäminen vaatii uusien mittaussovellusten kehittämistä. Resurssien käytön tehostaminen edellyttää, että mittausdataa on käytettävissä. Automaation hyödyntämisessä on myös vielä paljon potentiaalia. Maataloudessa käytetään paljon koneita, joiden perustoiminnallisuus ei ole muuttunut vuosikymmeniin, mutta joista saadaan enemmän irti automaation avulla. Automaation ja informaation lisääntyminen tarkoittaa lisääntyvää määrää hallintalaitteita ja ohjelmistoja, joiden on myös kehityttävä mukana.

Mitä mahdollisuuksia maatalousteknologia tarjoaa juuri teidän yritykselle?

Tilakoon kasvaessa sekä uusien sukupolvien siirtyessä maatilojen johtoon maatilat ovat yhä lähempänä muita liiketoimintaa harjoittavia yrityksiä. Nämä yritykset tarvitsevat samoja tuotteita ja palveluita kuin mitkä tahansa muutkin yritykset. Milleniaalien sukupolvi asettaa muitakin vaatimuksia, ja näitä milleniaaleja on niin maatilojen johdossa kuin yhä enemmän myös palkattuna työvoimana. Koneiden, sovellusten ja ohjelmistojen pitää olla käyttäjäystävällisiä. Nämä diginatiivit ovat tottuneet mm. ohjaamaan lähes kaikkea älypuhelimen sovelluksilla. Onko teidän yrityksellä jo markkinoiden paras työkoneen käyttöliittymä, joka on tuttu älypuhelimesta?

Uusi sukupolvi arvostaa vapautta, eikä vuosikymmeniä kestävä ura samassa työpaikassa ole enää useimpien tavoite. Valitettavan moni asia maatiloilla nojaa pitkän ajan kuluessa kertyneeseen tietoon ja ymmärrykseen. Tämä luo uusia tarpeita yrityksille, kun tieto täytyy olla dokumentoituna, oikeaan muotoon jalostettuna ja työntekijöiden saatavilla. Kasvavilla maatiloilla yrittäjä on ennen kaikkea johtaja, joka tarvitsee monia samoja johtamisen työkaluja kuin muutkin yritykset. Monia työkaluja pitää vielä luoda tai vähintäänkin muokata maatalouden tarpeisiin. Erottuminen markkinoilla loppukäyttäjän tarpeita ymmärtävänä toimijana avaa mahdollisuuksia myös sellaisille yrityksille, joiden asiakaskuntaan maataloutta harjoittavat yritykset eivät ole aikaisemmin kuuluneet.

Sopivan kumppanin kanssa varsin moni yritys voi luoda kasvua vastaamalla maatalouden tarpeisiin. Seuraavissa blogiteksteissä kerron hieman tarkemmin esimerkkejä siitä, miten ymmärrys maataloudesta voidaan valjastaa jopa yrityksen kasvun moottoriksi.