Mitä olemme tehneet asiakkaiden kanssa?

Koneensuunnittelu 

Tämä tavanomainen mekaniikkasuunnitteluprojekti laajeni lopulta kokonaisvaltaiseksi tuotekehitysprojektiksi. Asiakas otti yhteyttä alun perin yksinkertaisen mekaniikkasuunnittelutarpeen takia. Alkuperäisen tarkoituksen mukainen mekaniikkasuunnitelman valmistuttua asiakas halusi meidän hoitavan tuotteeseen lisäksi hydrauliikka- ja elektroniikkasuunnittelua sekä alihankintakomponenttien valinnan sekä kilpailuttamisen. Lisäksi selvitimme tuotetta koskevat kansallisen sekä EU-lainsäädännön asettamat vaatimukset. Tämän projektin seurauksena olemme tehneet asiakkaalle lisäksi muita mekaniikkasuunnitteluprojekteja lujuusanalyyseineen, asiakirjojen käännöstöitä sekä mm. vaatimustenmukaisuusselvityksiä. Tuotekehitysprojekteissa käykin usein niin, että itse tuotteen lisäksi on tarpeellista selvitellä asioita mm. lainsäädännön osalta. 

Markkinaselvitys

Ulkomainen asiakas otti meihin yhteyttä saadakseen tuotteensa Suomen ja Euroopan markkinoille. Selvitimme asiakkaan puolesta tuotteen markkinoita, lainsäädäntöä sekä vaatimuksia, joita viranomaiset tuotteelle asettavat. Selvitimme asiakkaalle potentiaalisen markkinan kokoa sekä kartoitimme potentiaalisten jälleenmyyjien kiinnostusta tuotteen edustamiseen. Toimimme valmistajan ja jälleenmyyjän välissä tarvittaessa agenttina ja avustamme neuvotteluissa puolueettomana osapuolena.

Investointitukien selvittäminen 

Selvitimme asiakkaalle nopealla aikataululla investointitukiin liittyviä rajoituksia koskien käytettyjen koneiden hankintaa. Projektiin varattiin alustavasti 4 tuntia ja samalla sovittiin asiakkaan kanssa, että päätetään selvityksen jatkamisesta sen jälkeen selvinneiden tietojen pohjalta. Neljän tunnin jälkeen olimme käyneet läpi ison kasan kansallista lainsäädäntöä sekä niiden valmistelua edeltäneitä hallituksen esityksiä useilta vuosilta, Euroopan komission asetuksia, Euroopan unionin valtiontuen suuntaviivoja sekä konsultoineet asian tiimoilta myös asianosaisia ministeriöitä. Asiakas sai vastauksen kysymykseen nopeasti ja me saimme tehdä todella mielenkiintoisia ja jopa filosofisia pohdintoja! 

Immateriaalioikeuksien suojaaminen 

Asiakas pyysi meitä hakemaan heille suojauksen tavaramerkille. Tutkimme kaikki suomalaiset, eurooppalaiset ja maailmanlaajuiset tavaramerkkitietokannat, jotta tavaramerkkien rekisteröinnille ei olisi estettä. Tavaramerkkihakemuksen oleellinen osa on tunnistaa oikeat luokitukset sekä oikeat tavaraluettelot, jotka tavaramerkkihakemukseen sisällytetään. Maatalousalaan liittyvät tavaramerkkihakemukset sujuvat meidän kautta hyvin, sillä tunnemme alan sanaston ja osaamme valita tavaramerkeille juuri oikeat luokitukset. Asiakas sai tavaramerkit ajallaan ja 40 % odotettua pienemmällä työmäärällä.

Muita pienempiä projekteja

Olemme tuottaneet asiakkaillemme

  • Materiaaleja henkilöstön koulutusta varten
  • Materiaaleja markkinointiin
  • Materiaaleja messuille ja näyttelyihin

Lisäksi olemme testanneet asiakkaidemme puolesta

  • Mittareita ja antureita maatalouden käyttöön
  • IoT-laitteiden soveltuvuutta uusiin käyttöympäristöihin
  • Konekaupan jälkimarkkinointimenetelmiä

Suunnittelemiimme laitteisiin kuuluu myös

  • Puutavaratelineitä
  • Korirakenteita
  • Varaosia
  • Sadon käsittely- ja prosessointilaitteita

Lisäksi olemme osallistuneet mm. erilaisten tuotantoprosessien suunnitteluun.

Miten voimme auttaa?

Ota yhteys meihin. Me autamme sinua projektissasi eteenpäin.

“Törmäsimme usein koneisiin, joiden suunnittelu etenkin käytettävyyden osalta oli mielestämme jäänyt puolitiehen. Tiesimme, että pystyisimme suunnittelemaan niitä paremmin.”

Ville Koivisto
-Toimitusjohtaja,

Toteutetaanko yhdessä projektisi onnistuneesti?